Показове відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова»

28 лютого 2024 року викладачем вищої кваліфікаційної категорії Тарасовою Н. В. було проведено показове відкрите заняття з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів освіти групи В-11 освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» на тему «Communication technologies».

Заняття відбулося в онлайн форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які створили високий рівень особистої зацікавленості здобувачів освіти за допомогою інформації, виведеної на екран.

У ході заняття здобувачі освіти групи узагальнили та систематизували знання лексики теми; розвинули навички читання, аудіювання та розуміння текстів про комп’ютери з практичною можливістю їх використання в особистому житті, навчанні та подальшій роботі; навчилися говорити про всесвітню мережу інтернет, вживати та використовувати фразові дієслова, писати електронні листи та надсилати їх.

Структура заняття була багатоваріантною, завдяки використанню таких інтерактивних навчальних сервісів та платформ, як «Worldwall» та «British Council Learn English», які підвищували якість навчальної інформації, візуалізували навчальний матеріал, робили його більш доступним і цікавим, інтенсифікували процес навчання та забезпечили високі результати, які не лише сформували знання здобувачів освіти, а й сприяли їх всебічному розвитку.

Присутні викладачі високо оцінили методику проведення заняття.