Освітні та освітньо-професійні програми   

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітньо–професійної програми