Відкрите заняття з дисципліни «Основи дослідницької справи»

13 березня 2024 року викладачем агрономічних дисциплін Хитрук Наталією Василівною було проведено відкрите заняття «Вимоги до проведення дослідів» з дисципліни «Основи дослідницької справи» у рамках чергової атестації. Лекція-інформація надала можливість студентам групи    А-21 набути знань та умінь з вимог, які ставляться перед закладанням дослідів. Під час проведення заняття викладач актуалізувала пізнавальну діяльність студентів, нею були використані такі методи, як: бесіда, розповідь, демонстрація, тестування на сайті Всеосвіта. Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід, резюмувались аргументованими висновками. Під час заняття використовувалася презентація з теми, актуальні приклади. Наталія Василівна досягла навчальної, виховної та розвивальної мети заняття, продемонструвавши при цьому комунікабельність, високий професійний рівень підготовки, креативний підхід в організації пізнавальної діяльності студентів.