Сучасна практична підготовка здобувачів освіти коледжу як головна умова підвищення якості освіти

Практичне навчання  здобувачів освіти є невід’ємною частиною процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, ефективною формою навчання і ставить за мету закріпити і поглибити знання, отримані здобувачами освіти на практиці.
Завдання практичного навчання  – прищепити здобувачам  освіти  навички самостійної роботи у виробничих умовах, організаторські здібності в роботі.


Під час практичного навчання здобувачі  освіти повинні оволодіти вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Технологічна практика здобувачів освіти  є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців   у ВСП  «Мигійський фаховий коледж Миколаївського НАУ». Проводиться вона на базі навчально – дослідного господарства коледжу.

Метою технологічної  практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих  здобувачами освіти в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт.

У  2023- 2024навчальному році  здобувачі освіти агрономічного відділення коледжу  під час проходження технологічної практики мали можливість вивчати виробничі питання , які пов’язані з технологічними процесами влітку та восени , а це збір врожаю  культур:  пшениця, ячмінь, соняшник; розглядали технологічні процеси обробітку грунту, опрацьовували етапи посівної кампанії, підготовка насіння до сівби, а також брали участь у очищенні та закладанні зерна на зберігання.

Разом з тим опановували їзду на тракторі та отримали права Тракториста Категорії А1.

Людина , яка прагне жити в повному достатку, повинна усвідомлювати, що  для цього їй необхідно здобути кваліфікацію, працювати багато і якісно.
Таким чином, впроваджуючи в життя різні форми і методи практичного навчання, можна відзначити, що вся робота направлена на виховання у здобувачів  освіти любові до обраної професії, формування професійної майстерності людини, якій доведеться жити й працювати у складних умовах.