Показове заняття з дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва”

7 червня 2024р. викладачем агрономічних дисциплін Кондратюк Світланою Віталіївною було проведено показове заняття ” Програмування врожаю з розробкою технології вирощування соняшнику” з дисципліни ”Технологія виробництва продукції рослинництва” для здобувачів освіти групи А-41 освітньо-професійної програми ”Агрономія”.
Заняття проведено з використанням комп’ютерних технологій, які дали можливість здобувачам освіти використати передовий досвід аграріїв, узагальнити рекомендації та прийняти професійні рішення, обгрунтувати агротехнічні вимоги користуючись проспектами і каталогами гібридів, засобів захисту рослин. На занятті узагальнили та систематизували знання з програмування врожаю, морфобіологічних особливостей і технології вирощування соняшнику. Викладач актуалізувала пізнавальну діяльність здобувачів освіти, нею були використані такі методи: бесіда, розповідь, демонстрація.
На занятті були присутні зав.відділення, голова циклової комісії та викладачі коледжу.
Заняття пройшло на належному методичному рівні.