Показове заняття з дисципліни «Вступ у спеціальність»

12 квітня 2024 року викладачем економічних дисциплін Музиченко Людмилою Василівною було проведено показове заняття «Суть та завдання менеджменту» з дисципліни «Вступ у спеціальність» для здобувачів освіти групи АМ-21 освітньо-професійної програми «Менеджмент».

Заняття відбулося в онлайн форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які створили високий рівень особистої зацікавленості здобувачів освіти за допомогою інформації виведеної на екран. В ході заняття здобувачі освіти повторили, узагальнили  та систематизували  знання з попередньої лекції. Ознайомилися з термінами: поняття  менеджменту, рівні менеджменту, завдання, принципи. Під час проведення лекції викладач актуалізувала пізнавальну діяльність здобувачів освіти, нею були використані такі методи, як: розповідь, бесіда, демонстрація.

На занятті були присутні методист навчальної частини, голова циклової комісії та викладачі коледжу.

Заняття пройшло на належному методичному рівні.