Методичну роботу в коледжі координує методичний кабінет під керівництвом методиста Тарасової Наталі Вячеславівни зі своїм педагогічним кредо: “Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху”.

Методична робота в коледжі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: викладач – циклова комісія – методична рада коледжу – педагогічна рада коледжу.

         У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується: 

  • Законом України «Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», постановами і вказівками Кабінету Міністрів, МОН; 

  • Наказами та Положеннями про підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників; 

  • Положенням про вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації; 

  • рекомендаціями Науково-методичного центру вищої та фахової перед- вищої освіти;

  • рішеннями педагогічної ради коледжу

  • Положенням про навчально-методичний кабінет. 

Основне завдання методичного кабінету це – навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у навчально – виховний процес передові сучасні технології навчання і виховання.

Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу молодим викладачам у підготовці до занять, створенні навчально-методичних комплексів, роботі з документацією; викладачам коледжу у підготовці та проведенні відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, декад циклових комісій та ін. Через такі форми організації навчального процесу поширюється досвід сучасних педагогічних технологій: «мозкового штурму», ділових та рольових ігор, технологій тренінгового навчання, конференцій,  проблемного навчання та інше.

Методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності коледжу, у якому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально – методичних матеріалів викладачів, створюється банк педагогічних ідей, ініціюється робота творчих методичних об’єднань, координується робота циклових комісій, розробляються стратегії по впровадженню сучасних технологій навчання та передового педагогічного досвіду.

Ознайомитися детально з роботою методичного кабінету можна тут: