Звіт декади загальноосвітніх дисциплін

Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її головно мета – виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти, яка ефективно використовує набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислить, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни

Сучасній молоді для того, щоб успішно оволодіти обраною професією, необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Саме над цим працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

З метою розвитку творчих здібностей студентів, поглиблення вивчення дисциплін, творчого сприйняття навчального матеріалу в Мигійському коледжі МНАУ з 28.10.19 по 06.11.19 р. пройшла декада знань циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

Організовуючи різноманітні форми навчально-пізнавальної діяльності та виховної роботи, викладачі циклової комісії ставили перед собою мету зацікавити студентів, активізувати їх здібності.

В рамках декади циклової комісії загальноосвітніх дисциплін були проведенні такі заходи:

Відкритті заняття з навчальних дисциплін: «Захист Вітчизни» на тему: «Строї, відділення» (викладач Криленко І.В.); «Всесвітня історія» на тему: «Японія. Китай» (викладач Верба М.О.); «Фізика і астрономія»  на тему: «Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння» (викладач Маринов О.В.), математичний квест (викладач Гладкова А.М.).

Відкриті засідання гуртків: з іноземної мови: «Англомовні країни» (керівник гуртка Тарасова Н.В.); «Індія. Традиції харчування» (керівник гуртка Величко П.Г.)  та засіданні історичного гуртка на тему: «Левко Лук’яненко – борець за українську незалежність» (керівник гуртка Нестеренко Н.М.).Також були проведенні олімпіади з навчальних дисциплін «Іноземна мова» (викладач Тарасова Н.В.) та «Українська мова» (викладач Тараненко Н.В.).

Для студентів І-ІІІ курсів була проведена відкрита виховна година на тему: «Хай серце не втрачає доброти (викладач Кузнєцова Т.М.).

Для студентів І-го курсу була проведена екскурсія до музею коледжу (викладач Нестеренко Н.М.), де вони мали змогу ознайомитися з історією заснування нашого навчального закладу.

Викладачем фізичного виховання Коваленко А.А. була проведена першість коледжу з настільного тенісу.

Всі заплановані заходи були проведені цікаво та творчо. Висловлюю подяку викладачам циклу за змістовну і цікаву декаду, а студентам – за активну участь у проведених заходах.

Голова циклової комісії Тараненко Н.В.