Дуальна освіта як одна з умов формування  професійної компетентності  фахових молодших бакалаврів  у    ВСП «Мигійський фаховий коледж  Миколаївського НАУ»

Дуальна форма фахової перед вищої  освіти – це освітній процес, що поєднує практичне навчання з частковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному закладі освіти. Дуальність означає «двоєдність, подвійність», «єдине організаційне ціле». Дуальна форма професійної освіти нині розглядається як успішно адаптований до умов ринкової економіки освітній феномен.

Система дуальної освіти – це практика, коли в підготовці фахівців беруть участь одразу два заклади – освітній і підприємство. Освітній процес  в коледжі організовується  в такий спосіб, що здобувач освіти спочатку отримує базові теоретичні знання, а потім він практикується на підприємстві, яке заздалегідь уклало із коледжем  угоду про співпрацю, і виконує там роботу, пов’язану з обраною спеціальністю. Такою є дуальна форма навчання.

Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання   у ВСП « Мигійський фаховий коледж Миколаївського НАУ» – це підвищити якість підготовки здобувачів освіти з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційних  форм навчання .

У ВСП «Мигійський фаховий коледж Миколаївського НАУ»  дуальна форма навчання введена з 01 вересня 2019 року. Початківцями були здобувачі освіти спеціальності « Ветеринарна медицина»

За цей період  за дуальною формою навчалися  5 здобувачів освіти. З них : 3 здобувачі освіти спеціальності «Ветеринарна медицина» , 1 здобувач освіти спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 1 здобувач освіти спеціальності « Агрономія».

В коледжі розроблено Положення про порядок організації та проведення дуального навчання , оформлено належним чином тристоронні договора між здобувачем освіти, підприємством  та коледжем.

Так з  01.09.2019  були укладені тристоронні договора з Первомайською районною державною лікарнею ветеринарної медицини, приватною ветеринарною клінікою «Aleks Vet», ПрАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат».

Завідувачі відділень контролюють здобувачів освіти через наставника, який закріплений на виробництві.

При навчанні за дуальною формою здобувач освіти  отримує індивідуальний графік занять, який передбачає вивчення всіх тем дисциплін навчального плану не лише в умовах коледжу, а і на підприємстві або організації. Тому частина лабораторних і практичних тем вивчається студентом в умовах виробництва – в лабораторіях та відділах підприємства чи організації під наглядом представників роботодавця.

Первомайський молочноконсервний комбінат.  Жовтень 2022. Здобувач освіти ІІІ курсу  спеціальності « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Посада: Майстер консервного цеху.

Приватна клініка «Aleks Vet»    грудень 2022 р Здобувач освіти  ІV курсу  спеціальності «Ветеринарна медицина» Посада: помічник ветеринарного лікаря.

Як показує практика,   для молодих людей дуальне навчання – оптимальний шанс рано придбати самостійність і легше адаптуватися до дорослого життя. Вже під час навчання вони отримують за свою працю  кошти, а після його закінчення – роботу, до якої добре підготовлені. Дійсно, така організація підготовки фахівців необхідна в нашому суспільстві для підвищення рівня практичної підготовки, формування і розвитку ключових компетентностей та сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності.

Нормативно правові документи