Відкрите заняття з навчальної дисципліни « Українська мова»

09.02.2024 викладачем  вищої кваліфікаційної категорії Тараненко Н.В. було проведено показове відкрите заняття з навчальної дисципліни « Українська мова» для здобувачів освіти групи Т-21 ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» на тему: «Розділові знаки у простому реченні, ускладненому однорідними членами».

Заняття відбулося в онлайн форматі з використанням ІКТ. В ході заняття здобувачі освіти повторили, узагальнили  та систематизували знання про однорідні члени речення, сформували вміння знаходити їх в реченні; розвивали та удосконалювали вміння правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення, складати подібні речення, моделювати їх схеми і використовувати в усному та писемному мовленні.

Під час заняття викладач подавала матеріал, використовуючи інноваційні форми і методи викладання, які допомогли зробити заняття цікавим і змістовним.

Присутні викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін високо оцінили методику проведення заняття.