Відділення «Виробництво і переробка продукції тваринництва» існує з 1920 року. Очолює відділення викладач вищої категорії Іщенко Світлана Володимирівна. Відділення готує молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів для аграрного сектору, які працевлаштовуються в с/г підприємствах різних форм власності .

З 2010 року в склад відділення ввійшли спеціальності «Агрономія», «Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва».

Спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Тваринництво має велике народногосподарське значення. Воно являє собою джерело забезпечення населення такими важливими продуктами харчування, як м’ясо, молоко, яйця, а також дає для промисловості вовну, шкіру, смушок та іншу сировину. Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва сприяє зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин, створює біологічно та господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінну годівлю, програмований рівень вирощування молодняку, сучасні технології відтворення, оптимальний мікроклімат, створює міцну кормову базу.

Що вивчають:

Основи технології заготівлі та зберігання кормів, нормованої годівлі сільськогосподарських тварин, механізації виробничих процесів у тваринництві, інтенсивних технологій і організації виробництва продукції тваринництва та її реалізації в ринкових умовах, обліку та звітності у тваринництві, закупівельних цін, діючих стандартів, зоогігієнічних вимоги до одержання доброякісної продукції.

Можливості працевлаштування:

Ставши фахівцем спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» спеціалісти зможуть реалізувати свої професійні навички в навчально-дослідних господарствах, сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та наукових установах.

201 Агрономія

Професія агронома – одна з потрібних для людства, трудомістких і відповідальних на землі професій, пов’язаних з вирішенням однієї з глобальних проблем людства – проблеми забезпечення продуктами харчування та сировиною для промисловості. Задача агронома полягає в тому, щоб створювати найкращі умови для прояву закону про постійне підвищення родючості ґрунту і росту врожаю. Потрібно багато знати, але, якщо не любити землю, не любити зелений паросток, всі знання марні.

Що вивчають:

Технології вирощування сільськогосподарських культур, забезпечити їх господарську, енергетичну, економічну, екологічну ефективність. Підготовка спеціалістів орієнтована на сучасні і перспективні напрями розвитку в плодоовочівництві та виноградарстві, агрохімічне забезпечення сучасних технологічних процесів в рослинництві, аналітичне і практичне використання сучасних методів збереження ґрунтів, заходи використання і відновлення родючості ґрунтів.

Можливості працевлаштування:

Після закінчення навчання за напрямом «Агрономія» випускники є підготовленими до роботи в галузі економіки: сільське господарство та лісове господарство, рослинництво, вирощування зернових, технічних та інших культур, овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників, вирощування фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів, змішане сільське господарство, надання послуг у галузі рослинництва і тваринництва, облаштування ландшафту.

Перспективи:

Заробітна плата агронома в Україні невелика. Більш високими доходами володіють співробітники великих агропромислових холдингів. Початківці часто працюють за строковими трудовими договорами лише у «високий» літньо-осінній сезон. У цей період в базах найчастіше з’являється інформація про вакансії. Прямий кар’єрний ріст можливий до позиції «головний агроном», деякі фахівці успішно перекваліфіковуються в керуючих.