Виробнича екскурсія до ПАТ «Благодатненський птахопром»

Вже стало доброю традицією на відділенні «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Мигійського коледжу МНАУ, після закінчення вивчення теоретичного курсу дисциплін проводити виробничі екскурсії в базові господарства коледжу.

Сучасний ринок праці потребує не тільки глибоких теоретичних знань, а й здатності застосовувати їх у нестандартних життєвих і виробничих умовах, особливо актуальною є підготовка майбутніх спеціалістів.

Роботодавець хоче мати справу з молодим освіченим фахівцем, який володіє інноваційними технологіями.

Але не хоче підприємець створювати студентам умов для проходження екскурсій, практики без необхідного стимулювання та мотивації.

Але є ряд керівників підприємств, які із задоволенням приймають наших студентів.

Таким підприємством є ПАТ «Благодатненський птахопром» під керівництвом Юрченка О.О.

30.05.2019 року студенти 4 курсу групи Т – 41, Т – 42,  спеціальності «ТВППТ» під керівництвом завідуючої відділення Чумак В.В. відвідали підприємство «Благодатненський птахопром» на базі якого проведена екскурсія з дисципліни: «Технологія виробництва продукції птахівництва». Екскурсію проводила головний технолог господарства, ознайомила студентів із технологією інкубації яєць сільськогосподарської птиці, біологічним контролем при інкубації, підготовкою яєць водоплавної птиці, марками інкубаторів та реалізацією добового молодняка птиці. Студенти набули практичних умінь і навиків під час визначення статі добового молодняка водоплавної птиці.

Такі господарства, як птахопром приймають участь у підготовці фахівців, в подальшій роботі у себе, адже на сьогодні конкурентно-спроможними можуть бути випускники, які вже на 3 курсі знайшли своє робоче місце і досконало вивчили на практиці специфіку роботи підприємства.

На сучасному етапі, зв’язок студент – коледж – виробництво, ставимо на перше місце. Донести свій «продукт» випускника до сучасного виробництва – найприорітетніший напрям роботи відділення «ТВППТ».

Автор статті: В.В.Чумак