Відділення «Ветеринарна медицина» було засновано в 1972 році. За час свого  існування відділенням підготовлено сотні молодших спеціалістів за спеціальністю «фельдшер ветеринарної медицини». В наш час відділення готує молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів  за такими спеціалізаціями «Лабораторна справа» та «Ветеринарна санітарія», які користуються попитом на ринку праці та продовжують навчатися у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації. З 2018 року в склад відділення ввійшли спеціальності «Ветеринарна медицина», «Організація виробництва ». Очолює відділення Недзельська Ольга Борисівна.

Спеціальність 073 Менеджмент

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон’юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

У процесі навчання студент набуває знання, вміння і компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації:

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства;
 • прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
 • планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання;
 • складання планів розвитку персоналу підприємства;
 • організація колективної праці;
 • координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;
 • організація та раціоналізація робочих місць;
 • організація ефективної системи обміну інформацією;
 • регулювання технологічних процесів;
 • розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;
 • формування та розвиток організаційної культури;
 • здійснення консультаційної діяльності.

Випускник за цієї освітньої програми може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління: бути менеджером із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем у галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, аналітиком із дослідження ринку, консультантом із економічних питань, а також із питань організації та управління підприємством.

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина 

Основні функції ветеринарної медицини полягають у попередженні, лікуванні та контролі за нерозповсюдженням хвороб тварин. Сьогодні профілактика захворювань здійснюється шляхом вакцинації, лікування – за допомогою ліків і хірургії, а контроль – за допомогою карантину (ізоляції інфікованих тварин), підвищення вимог до чистоти та гігієни та евтаназії (безболісного умертвіння хворих тварин).

Що вивчають:

В період навчання студент вчиться виконувати ветеринарно-профілактичні заходи, які спрямовані на запобігання захворюванню і загибелі тварин, підвищення їх продуктивності, безпечності та якості продукції тваринництва, здійснювати профілактичні і діагностичні заходи, здійснювати ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою, забезпечувати виконання ветеринарно-санітарних правил під час утримання, годівлі та відтворення тварин.

Можливості працевлаштування:

         Випускники з дипломом фельдшера ветеринарної медицини можуть бути працевлаштовані на  підприємства, в установи і організації як державної, так і інших форм власності, де можуть виконувати роботи відповідно до набутої кваліфікації.    

Перспективи:

         Можливість працевлаштування в приватних ветеринарних клініках. Там працюють фахівці загальної практики, здатні проводити операції. Високо цінуються на ринку праці вузькі фахівці, наприклад по «собачій» офтальмології, акушери, хірурги, рентгенологи.