Практичне навчання здобувачів

Навчальна практики з дисципліни «Акушерство , гінекологія та штучне осіменіння с/г тварин» для здобувачів освіти Мигійського коледжу МНАУ, відділення «Ветеринарна медицина» , проводиться на базі навчально–виробничої клініки та навчально–дослідної ферми.

Знайомляться з акушерсько – гінекологічними інструментами та схемами лікування найбільш поширених захворювань продуктивних тварин.