Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Економічна теорія»

14.02.2024 року Руденко Ольга Сергіївна, викладач економічних дисциплін ВСП «Мигійський фаховий коледж МНАУ», кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів освіти групи А-21 ОПП «Агрономія» на тему «Безробіття і зайнятість».

Заняття відбулося в онлайн форматі з використанням ІКТ. В ході заняття здобувачі освіти повторили, узагальнили  та систематизували знання з попередньої лекції. Ознайомилися з термінами: зайнятість, безробіття. Розглянути види безробіття, способи  регулювання зайнятості на ринку праці. Ознайомитися з формами і видами зайнятості.

Під час заняття викладач подавала матеріал, використовуючи інноваційні форми і методи викладання, які допомогли зробити заняття цікавим і змістовним.

На занятті були присутні завідувач відділення, методист навчальної частини, голова циклової комісії та викладачі коледжу.

Заняття пройшло на належному методичному рівні.