Вступ 2020

Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти України в 2020 році проходять процедуру реєстрації в Міністерстві юстиції України та погодження в Державній регуляторній службі України, тому пропонуємо ознайомитися з Проєктом правил прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2020 році

Вступ 2019

Правила прийому до Мигійського коледжу  Миколаївського національного аграрного університету на 2019 рік

Додаток №1– Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток №2 – Сертифікати про акредитацію

Додаток №3 – ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток №4 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітній ступінь магістра), для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток №5 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів